1981-83 Zonterapi

1983-84 Homeopati

1989-90 Akupunktur

1989-92 Grundmedicin

1992-94 Akupunktur-TCM

1994 En månads sjukhus praktik, Beijing, Kina.
Mina studier i Kina, 1994


- Kineserna betraktar västerländsk medicin precis som vi ser på alternativ medicin - det vill säga med skepsis!


Av alla de 400 akupunktur-punkterna som en kinesisk specialist arbetar med kan jag nu ett 100-tal efter den tvååriga grundutbildningen hemma i Sverige och den månadslånga praktiken i Kina. Känslan av att hitta rätt punkt är mycket speciell. Det känns som om en energi griper tag om nålen, eller som när en fisk precis nappat på kroken och den energi som då uppstår fortplantas via fiskelinan.


För patientens del handlar det om sekunder innan det onda de sökt för försvunnit. Jag minns en patient som kom in och hade mycket ont, men direkt efter att nålen hittat punkten, gav han mig "tummen upp", när smärtan försvann. Om nålen hamnat bredvid energiflödet skulle känslan från nålen vara "tom" och patientens smärta oförändrad.


Utbildningen för en kinesisk akupunkurläkare är mycket lång och bygger till största delen på erfarenhet. Alla genomgår en 4-årig grundutbildning i västerländsk medicin. Därefter följer en 3-årig utbildning i kinesisk medicin och efter den en specialisering i bland annat akupunktur. Ju längre man praktiserat desto kunnigare anses man vara och desto högre status har man som akupunktör. På sjukhuset där jag praktiserade kallades regelbundet "åldermannen" in för behandling av de svåraste fallen. Det bockades och krusades väldigt för denna 73-årige specialist som var en verklig auktoritet inom akupunkturen.

Under min praktik i Beijing fick jag och mina nio svenska studiekamrater gå "brevid" de kinesiska akupunktörerna varje förmiddag på sjukhuset. Vi fick med hjälp av tolk lära oss var och hur man bäst sätter nålarna beroende på var de fysiska besvären sitter.


Att ett kinesiskt sjukhus är något helt annat än ett svenskt stod klart redan vid första mötet på det stora sjukhuset i elvamiljonstaden Beijing. Bara en sådan sak som att läkarna röker på sjukhuset, dessutom inne hos patienterna, var en annorlunda upplevelse. Hygienen var inte alls som hos oss. Vi reagerade också på deras blodhantering. Akupunktörerna använde aldrig plasthandskar vid behandling. En förklaring kan vara att blödningar som regel inte uppstår vid nålsticken. Men det kan blöda om man träffat på ett blodkärl, särskilt när nålen dras ut, vilket det gjorde ett antal gånger på sjukhuset.


Fick läkarna blod på händerna tog de en bomullstuss med lite sprit på och gnuggade bort blodstänket. Man undrar vad kineserna vet om blodsmitta, att exempelvis HIV-viruset smittar via blodet. Men att ifrågasätta blodhanteringen var inte tänkbart. Som gäst i Kina gör man inte det. Men den västerländska medicinen och synsättet breder ut sig alltmer, precis som allt annat västerländskt.

Den kinesiska medicinen arbetar sida vid sida med den västerländska. Och den kinesiske läkaren väger alltid de olika metoderna mot varandra, både en och flera gånger innan man väljer behandling. Han avgör alltid från fall till fall vilken behandling som ska användas. Han upplever inte att det finns någon direkt konkurrens mellan de två synsätten. Men möjligen att man i Kina, just som här i västerlandet väljer den traditionella metod som man sedan århundraden förlitat sig på.

Vårt sätt att behandla och bota upplever kineserna närmast som exotisk. Det finns en uppenbar rädsla för biverkningar av våra mediciner, som ett viktigt argument till att istället använda den kinesiska medicinen, bland annat örtmedicin och akupunktur.


I Beijing behandlas många hjärnskadade barn och ungdomar med akupunktur. Dessutom har akupunkturavdelningen som har 12 behandlingsplatser många fall av hjärnblödningar och blodpropp, som de kinesiska akupunktörerna behandlar med framgång. Det handlar ytterst om att uppnå balans i kroppen, genom att nålarna skickar signaler till systemet och återställer balansen som av olika skäl rubbats.
Stefan Bokström Akupunktur o Zonterapi Fredriksvallgatan 7 302 32 Halmstad Tel: 070-5867949 stefanbtcm@gmail.com